Sigma Interalbanian VIG sh.a

Sigma Interalbanian VIENNA INSURANCE GROUP” sh.a (ose “SIVIG”) u themelua në 1999 dhe regjistrua në Gjykatën e Tiranës me Vendimin Nr.20487 me datë 3 shkurt 1999. Aktiviteti i saj rregullohet nga nenet e Ligjit Nr. 9901 me datë 14 prill 2008 “Për shoqëritë tregtare”dhe Ligji Nr. 52 datë 22 maj 2014 “Për aktivitetet e sigurimit dhe risigurimit dhe ndërmjetësimin në sigurime dhe risigurime”, dhe aktet nënligjore të dala në funksion të tij. Enti rregullator për tregun e sigurimeve është Autoriteti Shqipëtar i Mbikqyrjes Financiare.

Aktiviteti i saj kryesor është ofrimi i sigurimit për mjetet motorike, pronën, shëndetin dhe sigurime të tjera jo-jetë. Në 2004 gjithashtu filloi aktivitetin e saj në Kosovë nëpermjet degës se saj.

Gjate vitit 2014, Sigma dhe “Interalbanian VIENNA INSURANCE GROUP” sh.a. u bashkuan duke perthithur aktivet dhe detyrimet e Interalbanian me dhe ne aktivitetit e SIGMA. Më 30 shtator 2014, emri i Shoqerise u ndryshua nga “Sigma VIENNA INSURANCE GROUP" sh.a në “Sigma Interalbanian VIENNA INSURANCE GROUP" sh.a.

RAPORTO NJE DEM

Qellimi yne kryesor eshte t'ju lehtesojme proceduren e demshperblimit. Raporto demin tani, kliko butonin me poshte

Raporto Demin


Zgjidh qytetin nga menuja me lart dhe do gjesh zyren me te afert ne qytetin tend
Dega Berat
UraVajgurore, Prane Drejtorise Transportit
Luan Hajdaraj
Mob:+355672057434
Luan.hajdari@sivig.al
Dega Dib�r

Lagjia Gjeologu, Bulqize.
Defrim Disha
Mob: +355672080985
defrim.disha@sivig.al

Lagjia e re Peshkopi
Hamdi Nesimi
Mob.+355682374049
Hamdi.nesimi@sivig.al

Prane drejtorise se sig shoq. Burrel
Lindita Doda
Mob.+355682217110
Lindita.doda@sivig.al
Dega Durres

Lagjia nr 3, RrugaSkenderbeu,
Romeo Marangoni
Mob:+355692097372
Romeo.marangoni@sivig.al

Lagjia nr 3,Rruga Skenderbej,
Hysen Tepelena
Mob:+355674043450
Hysen.tepelena@sivig.al

Zyra e Kolaudimit
AvniSkuraj
Mob:+355672055069
Avni.skuraj@sivig.al
Dega Elbasan

Lagjia 28 Nentori, prane Pallatit te Sportit
HydajetRusta
Mob:+355674095539
Idajet.rusta@sivig.al
Dega Fier

Bulevardi Jakov Xoxa, Perballe postes
Robert Cobo
Mob:+355692065621
Robert.cobo@sivig.al

Lagjia 15 Tetori, praneIntesa San Paolo Bank
Idajet Kuka
Mob:+355674084488
Idajet.kuka@sivig.al
Dega Gjirokaster

Rruga Nacionale Gjirokaster-Kakavije,
Antonella Lena
Mob:+355676098896
Antonella.lena@sivig.al
Zyra Kavaje

Bulevardi Kryesor
Anton Tuci
Mob:+355693373797
Anton.tuci@sivig.al
Dega Korce

Lagjia nr 7, Rruga Floresha Miteveli, Pall 2/1, Kati II
G�zim Mero
Mob:+355674095536
Gezim.mero@sivig.al
Zyra Lac
Lagjia nr 1,Perballe lulishtes se madhe
Tonin �oku
Mob:+355692097342
Tonin.coku@sivig.al
Dega Lezhe

Kryqezimi tek Banka e Kursimit
Nik Dedgjonaj
Mob:+355674067134
Nik.dedgjoni@sivig.al

Lagjia nr 1,Perballe lulishtes se madhe
Tonin �oku
Mob:+355692097342
Tonin.coku@sivig.al
Dega Lushnje

Rruga Marin Barleti,
Arben Xekollari
Mob:+355692032686
Arben.xekollari@sivig.al
Dega Pogradec

Rruga Reshit Collaku,nr 49
Zisi Tasellari
Mob:+355674028813
zisi.tasellari@sivig.al
Dega Sarande

Lagjia nr 1 rruga ON HEZMI nr 86
Rasim Memsuri
Mob.+355694051230
Rasim.memsuri@sivig.al
Dega Shkoder

Rruga Marin Barleti,Prane Kinema Republika
Emanuela Kiri
Bulevardi Skenderbeg,
mob: +35567057428
emanuela.kiri@sivig.al

Ruga Marlin Barleti. Prane Kinema Republika
Kujtim Proni
Mob. +355672081026
Kujtim.proni@sivig.al
Dega Tirane

Komuna e Parisit, Pall Lura.

Shkelzen Cekrezi
shkelzen.cekrezi@sivig.al

Shkelqim Shabani
Shkelqim.shabani@sivig.al
Dega Vlore

LagjiaPavarsia, Bulevardi kryesor, Pall Riviera 2
Mentor Kapaj
Mob:+355692085964
Mentor.kapaj@sivig.al