sivig Logo sigma Logo wiener Logo sivig Logo sigma Logo vig Logo sivig Logo sigma Logo vig Logo sivig Logo sigma Logo

Informacion

Home parent location site Njoftime actual location site Informacion

Prime Risku

Primet e riskut janë ajo pjesë e primit të shitjes që shërben për mbulimin e dëmeve. 

 

Më shumë

____________________________________

 

Primet e Sigurimeve të Detyrueshme

Primet e shitjes për produktet e TPL, Karton Jeshil, Kufitare, Shëndet dhe Shëndet në Udhëtim

 

Më shumë

____________________________________

 

Informacion për taksat dhe tatimet të zbatueshme në fushën e sigurimit

Informacion për taksat dhe tatimet të zbatueshme në fushën e sigurimit

 

Më shumë

____________________________________

 

Politikat e Privatësisë

Kjo faqe përmban formularë të ndryshëm (punësimi, regjistrimi në databazën e Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group sh.a, raportim dëmi etj) plotësimi i të cilëve është tërësisht vullnetar.

Më shumë

____________________________________

 

Protokolli i Verdhë

 

Më shumë

____________________________________

Informacion lidhur me primet e riskut, primet e shitjes për produktet Motorrike dhe Shëndeti.

Infomacion lidhur me ligjin për taksimin në sigurime.

Trajtimi i Dëmeve Sigurim Shendeti.pdf Dokumentacioni per demet e prones.pdf Dokumentacioni per Deme motorike.pdf Dokumentacioni per Deme shendetesore.pdf Dokumentacioni per demet e kaskos.pdf Sigurimi i Aksidenteve Personale.pdf Sigurimi i shendetit ne Udhetim.pdf Annual Report 2016-compressed.pdf Annual Report 2017-compressed.pdf Annual Report 2018_compressed.pdf Annual Report 2019_G.PDF Annual Report 2020_final (1).pdf PROTOKOLLI_VERDHE_PERGJITHSHEM.pdf Kushtet e Pergjithshme te Sigurimit nga Aksidentet Personale.pdf K_P_garanci kontrate_ALB.pdf KP_BANESA_SIVIG_06.12.2019.pdf KUSHTET E PERGJITHESHME TE SIGURIMIT TE MALLRAVE GJATE TRANSPORTIT.pdf Kushtet e Pergjithshme KJ.pdf Kushtet e Pergjithshme Kufitare.pdf Kushtet e Pergjithshme TPL.pdf FINAL CLEAN kontrata kasko me ndryshime.pdf K_P_Profesionale_Shqip.pdf G_T_Civile_Eng.pdf G_T_Proffesional_Eng.pdf K_P_Civile_Alb.pdf Raporti Vjetor 2021.pdf TRAVEL HEALTH Insurance GENERAL CONDITIONS_english.pdf