sivig Logo sigma Logo wiener Logo sivig Logo sigma Logo vig Logo sivig Logo sigma Logo vig Logo sivig Logo sigma Logo

Profil

Kush Jemi

Një informacion rreth Sigma Interalbanian VIG sh.a

Më Shumë

Misioni dhe Vizioni

Ne jemi sinonim i stabilitetit dhe kompetencës përsa i përket mbrojtjes nga rreziku.

Ne duam të jemi zgjedhja e parë për klientët tanë.

Më Shumë

Bordi i Drejtorëve

Kompania Sigma Interalbanian, menaxhohet nga Bordi i Drejtorëve i cili ka në përbërje të tij, Drejtorin e Përgjithshëm dhe dy anëtarë.

Më Shumë

Momente Historike të SIVIG

Më Shumë

Vlerat Tona

Ne " Mbrojmë atë që ka vlerë për ju! "

Më Shumë

Rrjeti i Degëve

Më Shumë

Dokumenta të Kompanisë

Më Shumë

VIG

Familja VIG

Më Shumë

Trajtimi i Dëmeve Sigurim Shendeti.pdf Dokumentacioni per demet e prones.pdf Dokumentacioni per Deme motorike.pdf Dokumentacioni per Deme shendetesore.pdf Dokumentacioni per demet e kaskos.pdf Sigurimi i Aksidenteve Personale.pdf Sigurimi i shendetit ne Udhetim.pdf Annual Report 2016-compressed.pdf Annual Report 2017-compressed.pdf Annual Report 2018_compressed.pdf Annual Report 2019_G.PDF Annual Report 2020_final (1).pdf PROTOKOLLI_VERDHE_PERGJITHSHEM.pdf Kushtet e Pergjithshme te Sigurimit nga Aksidentet Personale.pdf K_P_garanci kontrate_ALB.pdf KP_BANESA_SIVIG_06.12.2019.pdf KUSHTET E PERGJITHESHME TE SIGURIMIT TE MALLRAVE GJATE TRANSPORTIT.pdf Kushtet e Pergjithshme KJ.pdf Kushtet e Pergjithshme Kufitare.pdf Kushtet e Pergjithshme TPL.pdf FINAL CLEAN kontrata kasko me ndryshime.pdf K_P_Profesionale_Shqip.pdf G_T_Civile_Eng.pdf G_T_Proffesional_Eng.pdf K_P_Civile_Alb.pdf Raporti Vjetor 2021.pdf TRAVEL HEALTH Insurance GENERAL CONDITIONS_english.pdf