sivig Logo sigma Logo wiener Logo sivig Logo sigma Logo vig Logo sivig Logo sigma Logo vig Logo sivig Logo sigma Logo

Sigurimi i Pronës

Mbroni investimin tuaj më të madh, banesën apo biznesin. Tarifa të personalizuara sipas llojit dhe madhësisë së objektit .

Kryefaqe arrow actual location site Property Insurance

Sigurimi i Pronës

Kjo kontratë sigurimi ofron mbrojtje financiare për objektet e marra në sigurim sipas klasave të rrezikut të zgjedhura nga aplikanti për sigurim.

Më Shumë

Sigurimi i Banesës

Kjo kontratë mbulon investimin më të madh në jetën tuaj, BANESËN.

Më Shumë

Mallra në Transport

Kjo kontratë sigurimi mbulon të gjitha rreziqet të cilat mund ti ndodhin të gjitha llojeve të mallrave gjatë transportit.

Më Shumë

Sigurimi i Biznesit

Që të siguroni vazhdimësinë e biznesit tuaj, në rast të papriturash, ju duhet të mbuloheni nga rreziqet që mund ta dëmtojnë atë.

Më Shumë

Kushtet e Përgjithshme

Kushtet e Përgjithshme te Sigurimit të Pronës

Më Shumë

Trajtimi i Dëmeve Sigurim Shendeti.pdf Dokumentacioni per demet e prones.pdf Dokumentacioni per Deme motorike.pdf Dokumentacioni per Deme shendetesore.pdf Dokumentacioni per demet e kaskos.pdf Sigurimi i Aksidenteve Personale.pdf Sigurimi i shendetit ne Udhetim.pdf Annual Report 2016-compressed.pdf Annual Report 2017-compressed.pdf Annual Report 2018_compressed.pdf Annual Report 2019_G.PDF Annual Report 2020_final (1).pdf PROTOKOLLI_VERDHE_PERGJITHSHEM.pdf Kushtet e Pergjithshme te Sigurimit nga Aksidentet Personale.pdf K_P_garanci kontrate_ALB.pdf KP_BANESA_SIVIG_06.12.2019.pdf KUSHTET E PERGJITHESHME TE SIGURIMIT TE MALLRAVE GJATE TRANSPORTIT.pdf Kushtet e Pergjithshme KJ.pdf Kushtet e Pergjithshme Kufitare.pdf Kushtet e Pergjithshme TPL.pdf FINAL CLEAN kontrata kasko me ndryshime.pdf K_P_Profesionale_Shqip.pdf G_T_Civile_Eng.pdf G_T_Proffesional_Eng.pdf K_P_Civile_Alb.pdf Raporti Vjetor 2021.pdf TRAVEL HEALTH Insurance GENERAL CONDITIONS_english.pdf