sivig Logo sigma Logo wiener Logo sivig Logo sigma Logo vig Logo sivig Logo sigma Logo vig Logo sivig Logo sigma Logo

Sigurimi i Garancive

Ndihuni të sigurt duke zgjedhur kompaninë dhe produktin e duhur për garancitë tuaja kontraktuale .

Kryefaqe arrow actual location site Bonds Insurance

Garanci Kontrate

Sipas kritereve të vendosura nga Agjensia e Prokurimeve Publike, dhe në rastet kur kërkohet ngurtësim i kapitalit financiar midis palëve, SIGMA INTERALBANIAN VIG ofron Garancinë e Kontratës.

Më Shumë

Garanci Oferte

Sipas kritereve të vendosura nga Agjensia e Prokurimeve Publike, për rastet e pjesmarrjes në tender, SIGMA INTERALBANIAN VIG ofron Garancinë e Ofertës.

Më Shumë

Kushtet e Përgjithshme

Kushtet e Përgjithshme për Sigurimin e Garancive

Më Shumë

Trajtimi i Dëmeve Sigurim Shendeti.pdf Dokumentacioni per demet e prones.pdf Dokumentacioni per Deme motorike.pdf Dokumentacioni per Deme shendetesore.pdf Dokumentacioni per demet e kaskos.pdf Sigurimi i Aksidenteve Personale.pdf Sigurimi i shendetit ne Udhetim.pdf Annual Report 2016-compressed.pdf Annual Report 2017-compressed.pdf Annual Report 2018_compressed.pdf Annual Report 2019_G.PDF Annual Report 2020_final (1).pdf PROTOKOLLI_VERDHE_PERGJITHSHEM.pdf Kushtet e Pergjithshme te Sigurimit nga Aksidentet Personale.pdf K_P_garanci kontrate_ALB.pdf KP_BANESA_SIVIG_06.12.2019.pdf KUSHTET E PERGJITHESHME TE SIGURIMIT TE MALLRAVE GJATE TRANSPORTIT.pdf Kushtet e Pergjithshme KJ.pdf Kushtet e Pergjithshme Kufitare.pdf Kushtet e Pergjithshme TPL.pdf FINAL CLEAN kontrata kasko me ndryshime.pdf K_P_Profesionale_Shqip.pdf G_T_Civile_Eng.pdf G_T_Proffesional_Eng.pdf K_P_Civile_Alb.pdf Raporti Vjetor 2021.pdf TRAVEL HEALTH Insurance GENERAL CONDITIONS_english.pdf