sivig Logo sigma Logo wiener Logo sivig Logo sigma Logo vig Logo sivig Logo sigma Logo vig Logo sivig Logo sigma Logo

Sigurimi i Shëndetit

Siguroni shëndetin e atyre që kanë më shumë vlerë për ju, familjes tuaj apo stafit. Shërbime mjekësore që mbulohen në Shqipëri dhe Europë 

Kryefaqe arrow actual location site Health Insurance

Aksidente Personale

Sigurimi i Aksidenteve Personale është një policë vjetore i cili dëmshpërblen të Siguruarin ose përfituesin në rast dëmtimesh, paaftësish apo vdekjes të shkaktuara vetëm nga shkaqe aksidentale, të dhunshme, të jashtme dhe të dukshme. Ju mund të merrni një policë sigurimi Aksidentesh Personale për vete, në grup ose për familjen, duke qënë të mbrojtur kështu në çdo orë.

Më Shumë

Sigurimi i Shëndetit

Duke zgjedhur disa nga mbulimet e mëposhtme, ndërtohet dhe skema ideale për secilin staf i cili ka minimumi 20 punonjës, duke iu përshtatur buxhetit dhe nevojave të secilit. 

Më Shumë

Sigurimi i Shëndetit në Udhëtim

Me këtë sigurim, SIGMA INTERALBANIAN VIG ofron mbulim financiar në rast të aksidentit ose sëmundjes, në rast se i siguruari detyrohet të shtrohet në spital gjatë udhëtimit të tij jashtë Shqipërisë.

Më Shumë

Rrjeti mjekësor SIVIG

Rrjeti i spitaleve që janë pjesë e SIVIG.

Më Shumë

Kushtet e Përgjithshme

Kushtet e Përgjithshme të produkteve të Shëndetit

Më Shumë

Trajtimi i Dëmeve Sigurim Shendeti.pdf Dokumentacioni per demet e prones.pdf Dokumentacioni per Deme motorike.pdf Dokumentacioni per Deme shendetesore.pdf Dokumentacioni per demet e kaskos.pdf Sigurimi i Aksidenteve Personale.pdf Sigurimi i shendetit ne Udhetim.pdf Annual Report 2016-compressed.pdf Annual Report 2017-compressed.pdf Annual Report 2018_compressed.pdf Annual Report 2019_G.PDF Annual Report 2020_final (1).pdf PROTOKOLLI_VERDHE_PERGJITHSHEM.pdf Kushtet e Pergjithshme te Sigurimit nga Aksidentet Personale.pdf K_P_garanci kontrate_ALB.pdf KP_BANESA_SIVIG_06.12.2019.pdf KUSHTET E PERGJITHESHME TE SIGURIMIT TE MALLRAVE GJATE TRANSPORTIT.pdf Kushtet e Pergjithshme KJ.pdf Kushtet e Pergjithshme Kufitare.pdf Kushtet e Pergjithshme TPL.pdf FINAL CLEAN kontrata kasko me ndryshime.pdf K_P_Profesionale_Shqip.pdf G_T_Civile_Eng.pdf G_T_Proffesional_Eng.pdf K_P_Civile_Alb.pdf Raporti Vjetor 2021.pdf TRAVEL HEALTH Insurance GENERAL CONDITIONS_english.pdf