sivig Logo sigma Logo wiener Logo sivig Logo sigma Logo vig Logo sivig Logo sigma Logo vig Logo sivig Logo sigma Logo

Sigurimi i Përgjegjësisë

Mbuloni dëmet që mund t’ju shkaktohen të tjerëve si shkak i përgjegjësisë tuaj .

Kryefaqe arrow actual location site Liability Insurance

Përgjegjësi Civile

Është një produkt sigurimi që ndihmon në reputacionin e Biznesit, pasi mbulon dëmtimet e ndryshme trupore dhe materiale që mund të i ndodhin klientëve brenda ambjenteve të biznesit tuaj.

Më Shumë

Përgjegjësi Profesionale

Sigurimi i përgjegjësisë profesionale, është një lloj sigurimi, i dizenjuar që të mbrojë profesionistët ndaj përgjegjësisë që kanë për dëmet që mund të ndodhin për shkak të gabimeve dhe neglizhencës së tyre, gjatë kryerjes së detyrave profesionale.

Më Shumë

Kushtet e Përgjithshme

Kushtet e Përgjithshme për Sigurimin e Përgjegjësisë

Më Shumë

Trajtimi i Dëmeve Sigurim Shendeti.pdf Dokumentacioni per demet e prones.pdf Dokumentacioni per Deme motorike.pdf Dokumentacioni per Deme shendetesore.pdf Dokumentacioni per demet e kaskos.pdf Sigurimi i Aksidenteve Personale.pdf Sigurimi i shendetit ne Udhetim.pdf Annual Report 2016-compressed.pdf Annual Report 2017-compressed.pdf Annual Report 2018_compressed.pdf Annual Report 2019_G.PDF Annual Report 2020_final (1).pdf PROTOKOLLI_VERDHE_PERGJITHSHEM.pdf Kushtet e Pergjithshme te Sigurimit nga Aksidentet Personale.pdf K_P_garanci kontrate_ALB.pdf KP_BANESA_SIVIG_06.12.2019.pdf KUSHTET E PERGJITHESHME TE SIGURIMIT TE MALLRAVE GJATE TRANSPORTIT.pdf Kushtet e Pergjithshme KJ.pdf Kushtet e Pergjithshme Kufitare.pdf Kushtet e Pergjithshme TPL.pdf FINAL CLEAN kontrata kasko me ndryshime.pdf K_P_Profesionale_Shqip.pdf G_T_Civile_Eng.pdf G_T_Proffesional_Eng.pdf K_P_Civile_Alb.pdf Raporti Vjetor 2021.pdf TRAVEL HEALTH Insurance GENERAL CONDITIONS_english.pdf