sivig Logo sigma Logo wiener Logo sivig Logo sigma Logo vig Logo sivig Logo sigma Logo vig Logo sivig Logo sigma Logo

Sigurime Motorrike

Siguroni automjetin tuaj, jo vetëm për përgjegjësinë ndaj palëve të treta por edhe për dëmet që mund të shkaktoni ju.

Kryefaqe arrow actual location site Sigurime Motorrike

Sigurimi TPL

Eshtë Sigurimi i detyrueshëm nga shteti për përgjegjësinë civile ndaj palëve të treta për mjetet motorike e cila mbulon përgjegjësinë për dëmet trupore dhe materiale të palëve të treta.

Më shumë

Sigurimi Kufitar

Është Sigurimi i detyrueshëm nga shteti për përgjegjësinë civile ndaj palëve të treta për mjetet motorike me targa te huaja qe qendrojne ne Shqiperi, i cili mbulon përgjegjësinë për dëmet trupore dhe materiale të palëve të treta.

Më shumë

Karton Jeshil

Kartoni Jeshil është sigurimi ndërkombëtar personal, që duhet mbajtur gjithnje me vete në makinë, kur udhëtoni jashtë Shqipërisë. Ky sigurim mbulon territoret e të gjithë vendeve të cilat janë listuar në formatin e tij dhe nuk janë të shënuara me kryq.

Më shumë

Sigurimi Kasko

Duke përfshirë në sigurim edhe mbulimin KASKO të mjetit motorik, ju do të ndiheni shumë më të sigurt për mjetin tuaj pasi kjo kontratë mbulon dëmet që mund ti shaktohen mjetit motorik, pavarësisht se kush është shkaktari i dëmit, sipas rreziqeve të zgjedhura nga klienti.

Më shumë

Kushtet e Përgjithshme

Kushtet e Përgjthshme të Mjeteve Motorrike

Më shumë

Trajtimi i Dëmeve Sigurim Shendeti.pdf Dokumentacioni per demet e prones.pdf Dokumentacioni per Deme motorike.pdf Dokumentacioni per Deme shendetesore.pdf Dokumentacioni per demet e kaskos.pdf Sigurimi i Aksidenteve Personale.pdf Sigurimi i shendetit ne Udhetim.pdf Annual Report 2016-compressed.pdf Annual Report 2017-compressed.pdf Annual Report 2018_compressed.pdf Annual Report 2019_G.PDF Annual Report 2020_final (1).pdf PROTOKOLLI_VERDHE_PERGJITHSHEM.pdf Kushtet e Pergjithshme te Sigurimit nga Aksidentet Personale.pdf K_P_garanci kontrate_ALB.pdf KP_BANESA_SIVIG_06.12.2019.pdf KUSHTET E PERGJITHESHME TE SIGURIMIT TE MALLRAVE GJATE TRANSPORTIT.pdf Kushtet e Pergjithshme KJ.pdf Kushtet e Pergjithshme Kufitare.pdf Kushtet e Pergjithshme TPL.pdf FINAL CLEAN kontrata kasko me ndryshime.pdf K_P_Profesionale_Shqip.pdf G_T_Civile_Eng.pdf G_T_Proffesional_Eng.pdf K_P_Civile_Alb.pdf Raporti Vjetor 2021.pdf TRAVEL HEALTH Insurance GENERAL CONDITIONS_english.pdf