sivig Logo sigma Logo wiener Logo sivig Logo sigma Logo vig Logo sivig Logo sigma Logo vig Logo sivig Logo sigma Logo

Sigurime Inxhinierike

Sigurohuni nga të gjitha rreziqet që mund të lindin gjatë procesit të ndërtimit apo montimit, duke përfshirë edhe dëmet e shkaktuara palëve të treta.

Kryefaqe arrow actual location site Engineering Insurance

Sigurimi i Objekteve në Ndërtim

Këto kontrata sigurimi mbulojnë të gjitha rreziqet të cilat mund ti ndodhin objekteve që janë gjatë fazës së ndërtimit apo montimit.

Më Shumë

Sigurimi i Makinerive

Ky sigurim mbulon aksidentet që çojnë në prishje mekanike të makinerisë dhe aparatit.

Më Shumë

Kushtet e Përgjithshme

Kushtet e Përgjithshme për Sigurimet Inxhinierike

Më Shumë

Trajtimi i Dëmeve Sigurim Shendeti.pdf Dokumentacioni per demet e prones.pdf Dokumentacioni per Deme motorike.pdf Dokumentacioni per Deme shendetesore.pdf Dokumentacioni per demet e kaskos.pdf Sigurimi i Aksidenteve Personale.pdf Sigurimi i shendetit ne Udhetim.pdf Annual Report 2016-compressed.pdf Annual Report 2017-compressed.pdf Annual Report 2018_compressed.pdf Annual Report 2019_G.PDF Annual Report 2020_final (1).pdf PROTOKOLLI_VERDHE_PERGJITHSHEM.pdf Kushtet e Pergjithshme te Sigurimit nga Aksidentet Personale.pdf K_P_garanci kontrate_ALB.pdf KP_BANESA_SIVIG_06.12.2019.pdf KUSHTET E PERGJITHESHME TE SIGURIMIT TE MALLRAVE GJATE TRANSPORTIT.pdf Kushtet e Pergjithshme KJ.pdf Kushtet e Pergjithshme Kufitare.pdf Kushtet e Pergjithshme TPL.pdf FINAL CLEAN kontrata kasko me ndryshime.pdf K_P_Profesionale_Shqip.pdf G_T_Civile_Eng.pdf G_T_Proffesional_Eng.pdf K_P_Civile_Alb.pdf Raporti Vjetor 2021.pdf TRAVEL HEALTH Insurance GENERAL CONDITIONS_english.pdf