sivig Logo sigma Logo wiener Logo sivig Logo sigma Logo vig Logo sivig Logo sigma Logo vig Logo sivig Logo sigma Logo

Raporte Vjetore

Home Njoftime Raporte Vjetore

Raport Vjetor 2021

Përshkrim i përgjithshëm mbi raportin

_________________________________________

 

Hap Dokumentin

 

Raport Vjetor 2020

Përshkrim i përgjithshëm mbi raportin

_________________________________________

 

Hap Dokumentin

 

Raport Vjetor 2019

Pershkrim i pergjithshem mbi raportin

_________________________________________

 

Hap Dokumentin

 

 

Raport Vjetor 2018

Pershkrim i pergjithshem mbi raportin

_________________________________________

 

Hap Dokumentin

 

Raport Vjetor 2017

Pershkrim i pergjithshem mbi raportin

_________________________________________

 

Hap Dokumentin

 

Raport Vjetor 2016

Pershkrim i pergjithshem mbi raportin

_________________________________________

 

Hap Dokumentin

Raportet vjetore të auditeve të jashtme

Trajtimi i Dëmeve Sigurim Shendeti.pdf Dokumentacioni per demet e prones.pdf Dokumentacioni per Deme motorike.pdf Dokumentacioni per Deme shendetesore.pdf Dokumentacioni per demet e kaskos.pdf Sigurimi i Aksidenteve Personale.pdf Sigurimi i shendetit ne Udhetim.pdf Annual Report 2016-compressed.pdf Annual Report 2017-compressed.pdf Annual Report 2018_compressed.pdf Annual Report 2019_G.PDF PROTOKOLLI_VERDHE_PERGJITHSHEM.pdf Kushtet e Pergjithshme te Sigurimit nga Aksidentet Personale.pdf K_P_garanci kontrate_ALB.pdf KP_BANESA_SIVIG_06.12.2019.pdf KUSHTET E PERGJITHESHME TE SIGURIMIT TE MALLRAVE GJATE TRANSPORTIT.pdf Annual Report 2020_final (1).pdf