Sigurimi i Banesës

Kjo kontratë mbulon investimin më të madh në jetën tuaj, BANESËN.

SIGMA INTERALBANIAN VIG ofron një kontratë sigurimi komplekse për Banesën e cila mbulon:

 • Apartamentet apo Vilat;
 • Pajisjet shtëpiake;
 • Paratë;
 • Sendet me vlerë, Koleksionet dhe Objektet artistike;
 • Shpenzimet për vendosjen e klientit në një banesë të përkohëshme, ndërkohë që banesa e tij është bërë e pabanueshme;
 • Heqja e mbeturinave;

 

 • Rreziqet e sigurimit:
 • zjarri, rrufeja, eksplozioni, rënia e avioneve apo pjesëve të tij;
 • Stuhia, thyerja e xhamave, dëmet nga uji;
 • Tërmeti, përmbytja, vjedhja;
 • Përgjegjësia ndaj palëve të treta;

 

 • Shuma e sigurimit:

Apartamenti dhe vila: vlera e zëvendësimit të objektit;

Pajisjet shtëpiake: 30% e vlerës së ndërtesës;

Paratë: 500 USD;

Sendet me vlerë, obj. artistike: 500 USD;

Objketet artistike: 2,500 USD;

Shpenzimet për baneasa me qera: 3% e vlerës së ndërtesës.

 

 • Avantazhet e konkuruese të SIGMA INTERALBANIAN VIG:

 

 • Ofron sigurim kompleks për banesën, me një gamë të plotë rreziqesh për sigurim;
 • Shpejtësi në kryerjen e procedurave të marrjes në sigurim;
 • Ofrohen bonuse për shkallë të ndryshme rrezikshmërie;
 • Tarifa konkuruese.