Mireseerdhet ne Sigma Interalbanian - Vienna Insurance Group

Produktet Tona

Sigurime Motorrike

Siguroni automjetin tuaj, jo vetem per pergjegjesine ndaj paleve te treta por edhe per demet qe mund të shkaktoni ju.

Sigurimi i pronës

Mbroni investimin tuaj më të madh, banesën apo biznesin. Tarifa të personalizuara sipas llojit dhe madhësisë së objektit .

Sigurimi i shëndetit

Siguroni shëndetin e atyre që kanë më shumë vlerë për ju, familjes tuaj apo stafit. Shërbime mjekësore që mbulohen në Shqipëri dhe Europë .

Përgjegjësi

Mbuloni dëmet që mund t’ju shkaktohen të tjerëve si shkak i përgjegjësisë tuaj .

Sigurimi i Garancive

Ndihuni të sigurt duke zgjedhur kompaninë dhe produktin e duhur për garancitë tuaja kontraktuale .

Sigurime Inxhinierike

Sigurohuni nga të gjitha rreziqet që mund të lindin gjatë proçesit të ndërtimit apo montimit, duke përfshirë edhe dëmet e shkaktuara palëve të treta.