Mireseerdhet ne Sigma Interalbanian - Vienna Insurance Group

Sigurime Inxhinierike

Sigurimet e objekteve në ndërtim dhe montim

Këto kontrata sigurimi mbulojnë të gjitha rreziqet të cilat mund ti ndodhin objekteve që janë gjatë fazës së ndërtimit apo montimit.

Me Shume

Sigurimi i Makinerive

Ky sigurim mbulon aksidentet që çojnë në prishje mekanike të makinerisë dhe aparatit.

Me Shume