Mireseerdhet ne Sigma Interalbanian - Vienna Insurance Group

Sigurimi i shëndetit

Sigurimi i shëndetit

Duke zgjedhur disa nga mbulimet e ne vijim, ndertohet dhe skema ideale per secilin staf i cili ka minimumi 20 punonjes, duke iu pershtatur buxhetit dhe nevojave te secilit.

Me Shume

Sigurimi i shëndetit në udhëtim

Me këtë sigurim, SIGMA INTERALBANIAN VIG ofron mbulim financiar në rast të aksidentit ose sëmundjes, në rast se i siguruari detyrohet të shtrohet në spital gjatë udhëtimit të tij jashtë Shqipërisë.  Ky sigurim është hartuar sipas kërkesave të ambasadave të vendeve SCHENGEN.

Me Shume

Aksidente Personale

Sigurimi i Aksidenteve Personale është një policë vjetore i cili dëmshpërblen të Siguruarin ose përfituesin në rast dëmtimesh, paaftësish apo vdekjes të shkaktuara vetëm nga shkaqe aksidentale, të dhunshme, të jashtme dhe të dukshme. Ju mund të merrni një policë sigurimi Aksidentesh Personale për vete, në grup ose për familjen, duke qënë të mbrojtur kështu në çdo orë

Me Shume