Mireseerdhet ne Sigma Interalbanian - Vienna Insurance Group

Sigurimi i pronës

Sigurimi i Banesës

Kjo kontratë mbulon investimin më të madh në jetën tuaj, BANESËN.

Me Shume

Mallra në transport

Kjo kontratë sigurimi mbulon të gjitha rreziqet të cilat mund ti ndodhin të gjitha llojeve të mallrave gjatë transportit.

Me Shume

Sigurim Prone

Kjo kontratë sigurimi ofron mbrojtje financiare për objektet e marra në sigurim sipas klasave të rrezikut të zgjedhura nga aplikanti për sigurim.

Me Shume