Mireseerdhet ne Sigma Interalbanian - Vienna Insurance Group

Sigurime Motorrike

MTPL

Eshtë Sigurimi i detyrueshëm nga shteti për përgjegjësinë civile ndaj palëve të treta për mjetet motorike e cila mbulon përgjegjësinë për dëmet trupore dhe materiale të palëve të treta.

Me Shume

Polica kufitare

Është Sigurimi i detyrueshëm nga shteti për përgjegjësinë civile ndaj palëve të treta për mjetet motorike me targa te huaja qe qendrojne ne Shqiperi, i cili mbulon përgjegjësinë për dëmet trupore dhe materiale të palëve të treta.

Me Shume

Karton Jeshil

Kartoni Jeshil eshte sigurimi nderkombetar personal, qe duhet mbajtur gjithnje me vete ne makine, kur udhetoni jashte Shqiperise. Ky sigurim mbulon territoret e te gjithe vendeve te cilat jane listuar ne formatin e tij dhe nuk jane te shenuara me kryq.

Me Shume

Kasko

Duke përfshirë në sigurim edhe mbulimin KASKO të mjetit motorik, Ju do të ndiheni shumë më të sigurt për mjetin tuaj pasi kjo kontratë mbulon dëmet që mund ti shaktohen mjetit motorik, pavarësisht se kush është shkaktari i dëmit, sipas rreziqeve të zgjedhura nga klienti.

Me Shume