Polica e sigurimit TPL

Motorciklete

Kategoria

Kapaciteti

Prodhimi

Primi

A1/1

≤150cc

Te gjitha vitet

3,200 LEK

A1/2

>150cc

Te gjitha vitet

5,300 LEK

Autoveture

Kategoria

Kapaciteti

Prodhimi

Primi

B1/1

≤1600cc

Te gjitha vitet

7,400 LEK

B1/2

>1600cc

Te gjitha vitet

10,600 LEK

Furgon, Mikrobuze

Kategoria

Vende

Prodhimi

Primi

B2/1

Nga 5 deri ne 8

Te gjitha vitet

14,300 LEK

B2/2

Mbi 8 deri ne 15

Te gjitha vitet

20,100 LEK

Autobuz

Kategoria

Vende

Prodhimi

Primi

C1/1

Mbi 15

Te gjitha vitet

32,300 LEK

Kamioncina

Kategoria

Pesha mbajtese

Prodhimi

Primi

D1/1

≤3.5ton

Te gjitha vitet

13,800 LEK

Kamione

Kategoria

Pesha mbajtese

Prodhimi

Primi

D2/1

>3.5ton

Te gjitha vitet

22,800 LEK

Rimorkio

Kategoria

Specifika

Prodhimi

Primi

E1/1

Te gjitha llojet

Te gjitha vitet

6,900 LEK

Mjete Bujqesore

Kategoria

Specifika

Prodhimi

Primi

F/1

Te gjitha llojet

Te gjitha vitet

5,300 LEK

Zjarrfikese

Kategoria

Specifika

Prodhimi

Primi

G/1

Te gjitha llojet

Te gjitha vitet

12,200 LEK


Primet e riskut per policen e sigurimit Karton Jeshil

Kategoria

Lloji Mjetit

Specifikime

15Ditore

1Mujore

3Mujore

6Mujore

1Vjecare

A/1

Autoveture

Te gjitha llojet

22€

33€

66€

118€

199€

B1/1

Motorciklete

Te gjitha llojet

7€

11€

18€

37€

74€

B2/1

Motorkarro

Te gjitha llojet

22€

29€

48€

85€

147€

C1/1

Kamioncin

Nga 1.5ton der

ne 3.499ton

44€

74€

147€

272€

441€

C2/1

Kamion

Mbi 3.499ton

74€

118€

221€

405€

699€

C3/1

Autoambulance,

Makina Funerale

Te gjitha llojet

51€

74€

184€

331€

515€

D/1

Ciklomotor

Te gjitha llojet

4€

7€

15€

26€

44€

E1/1

Autobuz

Nga 9+1 deri

ne 18+1 Vende

40€

59€

125€

257€

405€

E2/1

Nga 19+1 deri

ne 28+1 Vende

74€

118€

221€

405€

699€

E3/1

Mbi 29+1 Vende

110€

184€

331€

625€

956€

F1/1

Rimorkio

Kamioni

7€

22€

37€

51€

96€

F2/1

Autobuzi

15€

26€

37€

70€

118€

F3/1

Te tjera

11€

22€

37€

55€

96€


Primet e riskut per policen e sigurimit Kufitar

Kategoria

Lloji I Mjetit

Specifikime

15Ditore

20Ditore

25Ditore

30Ditore

45Ditore

6Mujore

1Vjecare

A/1

Autoveture

Te gjitha llojet

6€

7€

9€

10€

11€

27€

54€

B/1

Motorciklete

Te gjitha llojet

3€

4€

4€

5€

6€

11€

21€

B/2

Motorkarro

Te gjitha llojet

4€

5€

6€

7€

9€

13€

27€

C/1

Kamion per mallra

Nga 15kv deri ne 34.99kv

20€

25€

30€

32€

37€

43€

86€

C/2

Mbi 34.99kv

25€

30€

32€

37€

45€

71€

143€

D/1

Ciklomotor

Te gjitha llojet

3€

4€

4€

5€

6€

11€

21€

E/1

Autobuze

Te gjitha llojet

35€

40€

47€

52€

62€

71€

143€

F/1

Rimorkio

Kamioni

15€

17€

20€

22€

27€

32€

36€

F/2

Autobuzi

20€

22€

25€

27€

35€

43€

54€

F/3

Te tjera

7€

10€

12€

15€

17€

29€

36€