Sigma Interalbanian VIG Sh.a operon në tregun e sigurimeve ne Shqipëri dhe Kosovë prej më shumë se 18 vitesh dhe është pjesë e grupit më të madh të sigurimeve në Austri dhe në Evropën Qendrore dhe Lindore, Vienna Insurance Group. Besimi, Integriteti dhe Respekti për Klientet dhe Punonjësit tanë, janë vlerat që na karakterizojnë.

Ne synojmë që të jemi pranë klientëve me produkte dhe shërbime të cilat u japin atyre siguri financiare në rast fatkeqësie, të mbështetur nga tradita dhe përvoja e gjatë e Vienna Insurance Group, e cila është lider në sigurime ne Austri dhe Evropen Qendrore dhe Lindore.

Per realizimin e ketij qellimi Sigma Interalbanian VIG, fton të gjithë personat që kanë ekperiencë në bankë dhe aftësi të mira komunikuese,  që  kane  dëshirë  për të punuar ne grup, janë të prirur të punojnë në bazë të rezultateve dhe janë të përkushtuar e korrekt, të aplikojnë në pozicionin si vijon:

 - Specialist shitje. 

Kriteret:

-         -Arsim i lartë

-          -Eksperiencë mbi 3 vjet, ne sektorin e shitjes. 

-          -Mosha deri në 40 vjeç

-         -Njohuri të mira në Microsoft Office Package dhe programe te tjera kompjuterike

-         -Njohuri te mira ne gjuhen angleze

 

Ju lutem dergoni CV tuaj dhe nje leter interesi (motivimi) për këto pozicione pune brenda datës 16.10.2017 ne adresën e emailit human.resources@sivig.al