Mireseerdhet ne Sigma Interalbanian - Vienna Insurance Group

KARRIERA JUAJ

Njoftim për vend të lirë pune - Specialist Shitje

Sigma Interalbanian VIG Sh.a operon në tregun e sigurimeve ne Shqipëri dhe Kosovë prej më shumë se 18 vitesh dhe është pjesë e grupit më të madh të sigurimeve në Austri dhe në Evropën Qendrore dhe Lindore, Vienna Insurance Group. Besimi, Integriteti dhe Respekti për Klientet dhe Punonjësit tanë, janë vlerat që na karakterizojnë.

Njoftim për vend të lirë pune - Specialist per marrdhëniet me bankat

Sigma Interalbanian VIG Sh.a operon në tregun e sigurimeve ne Shqipëri dhe Kosovë prej më shumë se 18 vitesh dhe është pjesë e grupit më të madh të sigurimeve në Austri dhe në Evropën Qendrore dhe Lindore, Vienna Insurance Group. Besimi, Integriteti dhe Respekti për Klientet dhe Punonjësit tanë, janë vlerat që na karakterizojnë.

Njoftim për vend të lirë pune

Ne synojmë që të jemi pranë klientëve me produkte dhe shërbime të cilat u japin atyre siguri financiare në rast fatkeqësie, të mbështetur nga tradita dhe përvoja e gjatë e Vienna Insurance Group, e cila është lider në sigurime ne Austri dhe Evropen Qendrore dhe Lindore.