loader

Mireseerdhet ne Sigma Interalbanian - Vienna Insurance Group

Produktet Tona

Sigurime Motorrike

Siguroni automjetin tuaj, jo vetem per pergjegjesine ndaj paleve te treta por edhe per demet qe mund të shkaktoni ju.

Sigurimi i pronës

Mbroni investimin tuaj më të madh, banesën apo biznesin. Tarifa të personalizuara sipas llojit dhe madhësisë së objektit.

Sigurimi i shëndetit

Siguroni shëndetin e atyre që kanë më shumë vlerë për ju, familjes tuaj apo stafit. Shërbime mjekësore që mbulohen në Shqipëri dhe Europë.

Përgjegjësi

Mbuloni dëmet që mund t’ju shkaktohen të tjerëve si shkak i përgjegjësisë tuaj.

Sigurimi i Garancive

Ndihuni të sigurt duke zgjedhur kompaninë dhe produktin e duhur për garancitë tuaja kontraktuale .

Sigurime Inxhinierike

Sigurohuni nga të gjitha rreziqet që mund të lindin gjatë proçesit të ndërtimit apo montimit, duke përfshirë edhe dëmet e shkaktuara palëve të treta.