Sigurimi i shendetit

Duke zgjedhur disa nga mbulimet e meposhtme, ndertohet dhe skema ideale per secilin staf i cili ka minimumi 20 punonjes, duke iu pershtatur buxhetit dhe nevojave te secilit.
 
Përfitimet sipas sigurimit të aksidenteve personale
Përfitimet në rast vdekje aksidentale
Në rast se i siguruari humb jetën aksidentalisht, menjëherë apo brenda 180 ditëve nga dita e aksidentit, Siguruesi do t'i paguajë përfituesit shumën e përcaktuar në policë.

Pagesa për paaftësinë e përhershme për shkak të aksidentit
Mbulon rastet në të cilat aksidenti, shkakton dëmtime trupore tek i siguruari të cilat përbëjnë shkakun direkt dhe të vetëm të paaftësisë së perhershme te të siguruarit.

1.Paaftësia e përhershme e plotë për shkak të aksidentit
Paaftësia e përhershme e plotë është ajo që i per shkak te se cilës i siguruari eshte i paafte plotësisht gjate gjithe jetës. Rastet e paaftësisë së përhershme të plotë janë vetëm të mëposhtmet:
Humbja e shikimit në të dy sytë.
Humbja e lëvizshmërisë në të paktën 2 gjymtyrë (hemiplegia, paraplegia).

2. Paaftësia e përhershme e pjesshme për shkak të aksidentit
Paaftësia e përhershme e pjesshme është ajo që per shkak te se cilës i siguruari behet i paafte pjesërisht gjate gjithe jetes dhe përfitimi përcaktohet si një përqindje e shumës së siguruar të kësaj shtojce në përputhje me tabelën përkatëse.

 
Përfitimet sipas sigurimit spitalor

Shpenzimet e shtrimit në spital
Në rast të shtrimit në në një institut spitalor Siguruesi mbulon:
a) Shpenzimet për dhomë dhe ushqim për çdo ditë shtrimi për shumën e përmendur në tabelën e përfitimeve.
b) Shpenzimet e shtrimit në spital siç janë shërbimet mjeksore, pagesat e kirurgut ekzaminimet laboratorike dhe diagnostikuese, ilaçe, anestezia dhe përdorimi i sallës së operacionit, gjaku si dhe substancat që rrjedhin prej tij apo e zëvendësojnë atë, trajtimi me materiale radioactive, trajtimi me veshkë artificiale, materiali strukturor kockor si dhe infermiere të vecantë gjatë natës nëse konsiderohet e nevojshme nga mjeku përkatës.

Demshperblimi ditor ne rast te shtrimit në spital
Nëse një aksident apo sëmundje i ndodh të siguruarit dhe ai është i detyruar të shtrohen në spital për trajtim ose operacion kirurgjikal, Siguruesi do të paguajë si një dëmshpërblim ditor spitalor për një periudhë deri në 90 ditë, sipas rastit, shumën e përcaktuar në tabelën e përfitimeve.

Mbulimi i shpenzimeve jashtë spitalit
Në rast sëmundje apo aksidenti të mbuluar nga kjo shtojcë, Siguruesi mbulon të siguruarin për shpenzimet e lidhura me ekzaminimet diagnostikuese.

Shpenzimet kirurgjikale
Kompania, mbulon të siguruarin për ndërhyrjet kirurgjikale për të cilat mund të ketë nevoje i Siguruari, me kusht që kjo ndërhyrje të mos bëhet për sëmundje apo gjendje mjeksore të ekzistuara më parë.  Asnjë ndëhyrje kirurgjikale nuk mund të kryhet pa miratimin paraprak të Siguruesit. I siguruari perfiton mbulim te vecante kur zgjedh nje nga spitalet e rekomanduara nga ana e Siguruesit.

Check UP
Ofrohet ne klinikat e kontraktuara nga interalbanian nje here ne vit. 
 
Zgjidh qytetin nga menuja me lart dhe do gjesh zyren me te afert ne qytetin tend
Dega Berat
UraVajgurore, Prane Drejtorise Transportit
Luan Hajdaraj
Mob:+355672057434
Luan.hajdari@sivig.al
Dega Dibër

Lagjia Gjeologu, Bulqize.
Defrim Disha
Mob: +355672080985
defrim.disha@sivig.al

Lagjia e re Peshkopi
Hamdi Nesimi
Mob.+355682374049
Hamdi.nesimi@sivig.al

Prane drejtorise se sig shoq. Burrel
Lindita Doda
Mob.+355682217110
Lindita.doda@sivig.al
Dega Durres

RrugaEgnatia, lagjia nr 4
Alban Ramohitaj
Mob:+355672068571
Alban.ramohitaj@sivig.al

Lagjia nr 3, RrugaSkenderbeu,
Romeo Marangoni
Mob:+355692097372
Romeo.marangoni@sivig.al

Lagjia nr 3,Rruga Skenderbej,
Hysen Tepelena
Mob:+355674043450
Hysen.tepelena@sivig.al

Zyra e Kolaudimit
AvniSkuraj
Mob:+355672055069
Avni.skuraj@sivig.al
Dega Elbasan

Lagjia 28 Nentori, prane Pallatit te Sportit
HydajetRusta
Mob:+355674095539
Idajet.rusta@sivig.al
Dega Fier

Bulevardi Jakov Xoxa, Perballe postes
Robert Cobo
Mob:+355692065621
Robert.cobo@sivig.al

Lagjia 15 Tetori, praneIntesa San Paolo Bank
Idajet Kuka
Mob:+355674084488
Idajet.kuka@sivig.al
Dega Gjirokaster

Rruga Nacionale Gjirokaster-Kakavije,
Antonella Lena
Mob:+355676098896
Antonella.lena@sivig.al
Zyra Kavaje

Bulevardi Kryesor
Anton Tuci
Mob:+355693373797
Anton.tuci@sivig.al
Dega Korce

Lagjia nr 7, Rruga Floresha Miteveli, Pall 2/1, Kati II
Gëzim Mero
Mob:+355674095536
Gezim.mero@sivig.al
Zyra Lac
Lagjia nr 1,Perballe lulishtes se madhe
Tonin Çoku
Mob:+355692097342
Tonin.coku@sivig.al
Dega Lezhe

Kryqezimi tek Banka e Kursimit
Nik Dedgjonaj
Mob:+355674067134
Nik.dedgjoni@sivig.al

Lagjia nr 1,Perballe lulishtes se madhe
Tonin Çoku
Mob:+355692097342
Tonin.coku@sivig.al
Dega Lushnje

Rruga Marin Barleti,
Arben Xekollari
Mob:+355692032686
Arben.xekollari@sivig.al
Dega Pogradec

Rruga Reshit Collaku,nr 49
Zisi Tasellari
Mob:+355674028813
zisi.tasellari@sivig.al
Dega Sarande

Lagjia nr 1 rruga ON HEZMI nr 86
Rasim Memsuri
Mob.+355694051230
Rasim.memsuri@sivig.al
Dega Shkoder

Rruga Marin Barleti,Prane Kinema Republika
Alban Shpuza
Mob:+355692032741
Alban.shpuza@sivig.al

Ruga Marlin Barleti. Prane Kinema Republika
Kujtim Proni
Mob. +355672081026
Kujtim.proni@sivig.al
Dega Tirane

Komuna e Parisit, Pall Lura.

Shkelzen Cekrezi
shkelzen.cekrezi@sivig.al

Shkelqim Shabani
Shkelqim.shabani@sivig.al
Dega Vlore

LagjiaPavarsia, Bulevardi kryesor, Pall Riviera 2
Mentor Kapaj
Mob:+355692085964
Mentor.kapaj@sivig.al

© Sigma - Interalbanian VIG 2014 - 2018
Te gjitha te drejtat e rezervuara.

Ju lutem lexoni Termat e perdorimit
dhe Politikat e privacise te aplikuara nga kompania jone
Rr. Komuna e Parisit, Pallati Lura,
Tirane, Albania

Tel: +355 4 2258254
Fax: +355 4 2258253
kontakt@sivig.al