Sigurimet e objekteve në ndërtim dhe montim

Këto kontrata sigurimi mbulojnë të gjitha rreziqet të cilat mund ti ndodhin objekteve që janë gjatë fazës së ndërtimit apo montimit.
 
Objekti i sigurimit: Dëmet materiale që mund të shkaktohen gjatë procesit të ndërtimit dhe montimit si dhe dëmet trupore dhe materiale që mund tëu shkaktohen palëve të treta të cilat nodhen përreth objektit që ndërtohet/montohet.

Periudha e sigurimit: E njëtë me periudhën e ndërtimit/ montimit. Sipas dëshirës së klientit ofrohet edhe një periudhë sigurimi për mirëmbajtjen deri në 12 muaj mbas përfundimit të punimeve.
Shuma e sigurimit:

Dëme Materiale:Vlera e punimeve të kontraktuara;

Vlera e pajisjeve të ndërtimit; Vlera e makinerive të cilat ndodhen në sheshin e ndërtimit.

Përgjegjësia ndaj palëve të treta: Shuma e sigurimit përcaktohet sipas kërkesës së klientit për dëmet trupore dhe materiale.

Rreziqet e Sigurimit: Kjo kontratë ofron mbulim për të gjitha rreziqet të cilat mund të ndodhin gjatë fazës së ndërtimit dhe të cilat nuk janë shprehimisht të përjashtuara në policën e sigurimit.

Tarifat: Konkurruese dhe të ndryshueshme në vartësi të llojit të objektit që do të ndërtohet apo montohet, periudhës së ndërtimit/ montimit, rreziqeve të përjashtuara, masave të sigurisë që ka marrë firma e ndërtimit
 
Avantazhet konkuruese

  • Mbështetje nga Risigurues serioz;
  • Shpejtësi në kryerjen e proëedurave të marrjes në sigurim;
  • Profesionalizëm në vlerësimin e rrezikut.
Klikoni me poshte per te lexuar kushtet e plota te sigurimit CAR dhe EAR
 
 
 
  
 
Zgjidh qytetin nga menuja me lart dhe do gjesh zyren me te afert ne qytetin tend
Dega Berat
UraVajgurore, Prane Drejtorise Transportit
Luan Hajdaraj
Mob:+355672057434
Luan.hajdari@sivig.al
Dega Dibër

Lagjia Gjeologu, Bulqize.
Defrim Disha
Mob: +355672080985
defrim.disha@sivig.al

Lagjia e re Peshkopi
Hamdi Nesimi
Mob.+355682374049
Hamdi.nesimi@sivig.al

Prane drejtorise se sig shoq. Burrel
Lindita Doda
Mob.+355682217110
Lindita.doda@sivig.al
Dega Durres

RrugaEgnatia, lagjia nr 4
Alban Ramohitaj
Mob:+355672068571
Alban.ramohitaj@sivig.al

Lagjia nr 3, RrugaSkenderbeu,
Romeo Marangoni
Mob:+355692097372
Romeo.marangoni@sivig.al

Lagjia nr 3,Rruga Skenderbej,
Hysen Tepelena
Mob:+355674043450
Hysen.tepelena@sivig.al

Zyra e Kolaudimit
AvniSkuraj
Mob:+355672055069
Avni.skuraj@sivig.al
Dega Elbasan

Lagjia 28 Nentori, prane Pallatit te Sportit
HydajetRusta
Mob:+355674095539
Idajet.rusta@sivig.al
Dega Fier

Bulevardi Jakov Xoxa, Perballe postes
Robert Cobo
Mob:+355692065621
Robert.cobo@sivig.al

Lagjia 15 Tetori, praneIntesa San Paolo Bank
Idajet Kuka
Mob:+355674084488
Idajet.kuka@sivig.al
Dega Gjirokaster

Rruga Nacionale Gjirokaster-Kakavije,
Antonella Lena
Mob:+355676098896
Antonella.lena@sivig.al
Zyra Kavaje

Bulevardi Kryesor
Anton Tuci
Mob:+355693373797
Anton.tuci@sivig.al
Dega Korce

Lagjia nr 7, Rruga Floresha Miteveli, Pall 2/1, Kati II
Gëzim Mero
Mob:+355674095536
Gezim.mero@sivig.al
Zyra Lac
Lagjia nr 1,Perballe lulishtes se madhe
Tonin Çoku
Mob:+355692097342
Tonin.coku@sivig.al
Dega Lezhe

Kryqezimi tek Banka e Kursimit
Nik Dedgjonaj
Mob:+355674067134
Nik.dedgjoni@sivig.al

Lagjia nr 1,Perballe lulishtes se madhe
Tonin Çoku
Mob:+355692097342
Tonin.coku@sivig.al
Dega Lushnje

Rruga Marin Barleti,
Arben Xekollari
Mob:+355692032686
Arben.xekollari@sivig.al
Dega Pogradec

Rruga Reshit Collaku,nr 49
Zisi Tasellari
Mob:+355674028813
zisi.tasellari@sivig.al
Dega Sarande

Lagjia nr 1 rruga ON HEZMI nr 86
Rasim Memsuri
Mob.+355694051230
Rasim.memsuri@sivig.al
Dega Shkoder

Rruga Marin Barleti,Prane Kinema Republika
Alban Shpuza
Mob:+355692032741
Alban.shpuza@sivig.al

Ruga Marlin Barleti. Prane Kinema Republika
Kujtim Proni
Mob. +355672081026
Kujtim.proni@sivig.al
Dega Tirane

Komuna e Parisit, Pall Lura.

Shkelzen Cekrezi
shkelzen.cekrezi@sivig.al

Shkelqim Shabani
Shkelqim.shabani@sivig.al
Dega Vlore

LagjiaPavarsia, Bulevardi kryesor, Pall Riviera 2
Mentor Kapaj
Mob:+355692085964
Mentor.kapaj@sivig.al

© Sigma - Interalbanian VIG 2014 - 2018
Te gjitha te drejtat e rezervuara.

Ju lutem lexoni Termat e perdorimit
dhe Politikat e privacise te aplikuara nga kompania jone
Rr. Komuna e Parisit, Pallati Lura,
Tirane, Albania

Tel: +355 4 2258254
Fax: +355 4 2258253
kontakt@sivig.al