Sigurimi i shendetit

Duke zgjedhur disa nga mbulimet e meposhtme, ndertohet dhe skema ideale per secilin staf i cili ka minimumi 20 punonjes, duke iu pershtatur buxhetit dhe nevojave te secilit.
 
Përfitimet sipas sigurimit të aksidenteve personale
Përfitimet në rast vdekje aksidentale
Në rast se i siguruari humb jetën aksidentalisht, menjëherë apo brenda 180 ditëve nga dita e aksidentit, Siguruesi do t'i paguajë përfituesit shumën e përcaktuar në policë.

Pagesa për paaftësinë e përhershme për shkak të aksidentit
Mbulon rastet në të cilat aksidenti, shkakton dëmtime trupore tek i siguruari të cilat përbëjnë shkakun direkt dhe të vetëm të paaftësisë së perhershme te të siguruarit.

1.Paaftësia e përhershme e plotë për shkak të aksidentit
Paaftësia e përhershme e plotë është ajo që i per shkak te se cilës i siguruari eshte i paafte plotësisht gjate gjithe jetës. Rastet e paaftësisë së përhershme të plotë janë vetëm të mëposhtmet:
Humbja e shikimit në të dy sytë.
Humbja e lëvizshmërisë në të paktën 2 gjymtyrë (hemiplegia, paraplegia).

2. Paaftësia e përhershme e pjesshme për shkak të aksidentit
Paaftësia e përhershme e pjesshme është ajo që per shkak te se cilës i siguruari behet i paafte pjesërisht gjate gjithe jetes dhe përfitimi përcaktohet si një përqindje e shumës së siguruar të kësaj shtojce në përputhje me tabelën përkatëse.

 
Përfitimet sipas sigurimit spitalor

Shpenzimet e shtrimit në spital
Në rast të shtrimit në në një institut spitalor Siguruesi mbulon:
a) Shpenzimet për dhomë dhe ushqim për çdo ditë shtrimi për shumën e përmendur në tabelën e përfitimeve.
b) Shpenzimet e shtrimit në spital siç janë shërbimet mjeksore, pagesat e kirurgut ekzaminimet laboratorike dhe diagnostikuese, ilaçe, anestezia dhe përdorimi i sallës së operacionit, gjaku si dhe substancat që rrjedhin prej tij apo e zëvendësojnë atë, trajtimi me materiale radioactive, trajtimi me veshkë artificiale, materiali strukturor kockor si dhe infermiere të vecantë gjatë natës nëse konsiderohet e nevojshme nga mjeku përkatës.

Demshperblimi ditor ne rast te shtrimit në spital
Nëse një aksident apo sëmundje i ndodh të siguruarit dhe ai është i detyruar të shtrohen në spital për trajtim ose operacion kirurgjikal, Siguruesi do të paguajë si një dëmshpërblim ditor spitalor për një periudhë deri në 90 ditë, sipas rastit, shumën e përcaktuar në tabelën e përfitimeve.

Mbulimi i shpenzimeve jashtë spitalit
Në rast sëmundje apo aksidenti të mbuluar nga kjo shtojcë, Siguruesi mbulon të siguruarin për shpenzimet e lidhura me ekzaminimet diagnostikuese.

Shpenzimet kirurgjikale
Kompania, mbulon të siguruarin për ndërhyrjet kirurgjikale për të cilat mund të ketë nevoje i Siguruari, me kusht që kjo ndërhyrje të mos bëhet për sëmundje apo gjendje mjeksore të ekzistuara më parë.  Asnjë ndëhyrje kirurgjikale nuk mund të kryhet pa miratimin paraprak të Siguruesit. I siguruari perfiton mbulim te vecante kur zgjedh nje nga spitalet e rekomanduara nga ana e Siguruesit.

Check UP

Ofrohet ne klinikat e kontraktuara nga interalbanian nje here ne vit.
 
Klikoni me poshte per te lexuar kushtet e pergjithshme te shendetit 
 
 

  
 
Zgjidh qytetin nga menuja me lart dhe do gjesh zyren me te afert ne qytetin tend
Dega Berat
UraVajgurore, Prane Drejtorise Transportit
Luan Hajdaraj
Mob:+355672057434
Luan.hajdari@sivig.al
Dega Dibër

Lagjia Gjeologu, Bulqize.
Defrim Disha
Mob: +355672080985
defrim.disha@sivig.al

Lagjia e re Peshkopi
Hamdi Nesimi
Mob.+355682374049
Hamdi.nesimi@sivig.al

Prane drejtorise se sig shoq. Burrel
Lindita Doda
Mob.+355682217110
Lindita.doda@sivig.al
Dega Durres

RrugaEgnatia, lagjia nr 4
Alban Ramohitaj
Mob:+355672068571
Alban.ramohitaj@sivig.al

Lagjia nr 3, RrugaSkenderbeu,
Romeo Marangoni
Mob:+355692097372
Romeo.marangoni@sivig.al

Lagjia nr 3,Rruga Skenderbej,
Hysen Tepelena
Mob:+355674043450
Hysen.tepelena@sivig.al

Zyra e Kolaudimit
AvniSkuraj
Mob:+355672055069
Avni.skuraj@sivig.al
Dega Elbasan

Lagjia 28 Nentori, prane Pallatit te Sportit
HydajetRusta
Mob:+355674095539
Idajet.rusta@sivig.al
Dega Fier

Bulevardi Jakov Xoxa, Perballe postes
Robert Cobo
Mob:+355692065621
Robert.cobo@sivig.al

Lagjia 15 Tetori, praneIntesa San Paolo Bank
Idajet Kuka
Mob:+355674084488
Idajet.kuka@sivig.al
Dega Gjirokaster

Rruga Nacionale Gjirokaster-Kakavije,
Antonella Lena
Mob:+355676098896
Antonella.lena@sivig.al
Zyra Kavaje

Bulevardi Kryesor
Anton Tuci
Mob:+355693373797
Anton.tuci@sivig.al
Dega Korce

Lagjia nr 7, Rruga Floresha Miteveli, Pall 2/1, Kati II
Gëzim Mero
Mob:+355674095536
Gezim.mero@sivig.al
Zyra Lac
Lagjia nr 1,Perballe lulishtes se madhe
Tonin Çoku
Mob:+355692097342
Tonin.coku@sivig.al
Dega Lezhe

Kryqezimi tek Banka e Kursimit
Nik Dedgjonaj
Mob:+355674067134
Nik.dedgjoni@sivig.al

Lagjia nr 1,Perballe lulishtes se madhe
Tonin Çoku
Mob:+355692097342
Tonin.coku@sivig.al
Dega Lushnje

Rruga Marin Barleti,
Arben Xekollari
Mob:+355692032686
Arben.xekollari@sivig.al
Dega Pogradec

Rruga Reshit Collaku,nr 49
Zisi Tasellari
Mob:+355674028813
zisi.tasellari@sivig.al
Dega Sarande

Lagjia nr 1 rruga ON HEZMI nr 86
Rasim Memsuri
Mob.+355694051230
Rasim.memsuri@sivig.al
Dega Shkoder

Rruga Marin Barleti,Prane Kinema Republika
Alban Shpuza
Mob:+355692032741
Alban.shpuza@sivig.al

Ruga Marlin Barleti. Prane Kinema Republika
Kujtim Proni
Mob. +355672081026
Kujtim.proni@sivig.al
Dega Tirane

Komuna e Parisit, Pall Lura.

Shkelzen Cekrezi
shkelzen.cekrezi@sivig.al

Shkelqim Shabani
Shkelqim.shabani@sivig.al
Dega Vlore

LagjiaPavarsia, Bulevardi kryesor, Pall Riviera 2
Mentor Kapaj
Mob:+355692085964
Mentor.kapaj@sivig.al

© Sigma - Interalbanian VIG 2014 - 2018
Te gjitha te drejtat e rezervuara.

Ju lutem lexoni Termat e perdorimit
dhe Politikat e privacise te aplikuara nga kompania jone
Rr. Komuna e Parisit, Pallati Lura,
Tirane, Albania

Tel: +355 4 2258254
Fax: +355 4 2258253
kontakt@sivig.al